Zenei hálózatok könyv Letöltés

Megosztás

Köszönjük, hogy letöltötted a könyvet és ezt megosztottad másokkal - ha szeretnél felrakni a polcra egy példányt vagy szívesen támogatod a kezdeményezést, akkor megvásárolhatod a kötetet a jobb könyvesboltokban vagy a kiadótól!

A közreműködők életrajzai

Barna Emília

www.myspace.com/atomtorta, www.myspace.com/thecalmproject

Barna Emília - Zenei Hálózatok

A University of Liverpool, Institute of Popular Music PhD-hallgatója. 2005-ben a Szegedi Tudományegyetemen szerzett angol szakos bölcsész- és tanári diplomát, majd 2007-ben szintén az SZTE-n szociológusdiplomát. PhD tanulmányait ugyanebben az évben kezdte meg Liverpoolban. Kutatási területe a popular music studies és a zeneszociológia; szűkebb érdeklődési köre a zene és a hely/lokalitás viszonya, valamint az online és offline zenei színterek – PhD disszertációja ez utóbbi témát vizsgálja. A kutatás és oktatás mellett zenészként részt vesz több zenekar munkájában. Írásai jelentek meg a liverpooli The Beat Goes On című kiállításhoz kapcsolódó állandó portálon, továbbá tanulmánykötetekben.

Bátorfy Attila

Bátorfy Attila - Zenei Hálózatok

Újságíró, kultúrakutató. Tanulmányait 2004 óta folytatja az ELTE BTK kommunikáció és művészettörténet szakjain, jelenleg a szakdolgozatain dolgozik. Érdeklődési körébe a nyilvánosság különböző rétegződései, a kulturális kánon kérdései és a szubkultúraelméletek tartoznak. 2008 óta ír a Kreatív kommunikációs és reklámszakmai magazinba, amelynek 2009 óta rovatvezető szerkesztője. Korábban a Beszélőben és a Café Bábelben jelentek meg az elektronikus zenei kultúrával, valamint a képzőművészeti piaccal foglalkozó tanulmányai. 2009-ben ötletgazdája és projektvezetője volt az első, az Ipsosszal közösen készített, reklámszakmáról szóló magyarországi demográfiai kutatásnak. Szerepelt a Magyar Televízió elektronikus zenei kultúráról szóló műsoraiban, és az MR1-Kossuth Rádió Közelről című közéleti műsorának állandó vendége volt. 2010-ben Junior Prima díjat kapott. Szabadidejében több blogot is ír, notórius zenegyűjtő és Barcelona-szurkoló.

Batta Barnabás

Batta Barnabás - Zenei Hálózatok

Médiakutató, esztéta, kommunikációs szakember, a PTE BTK kommunikáció doktori programjának hallgatója, 2007 óta a Szegedi Tudományegyetem Médiatudományi- és Kommunikációs tanszékének oktatója. Kiemelt érdeklődési területei a digitális váltás kulturális hatása, a popkultúra, illetve a kortárs társadalom- és médiaelmélet. Gyakorló esztétaként, kritikusként több kritikát, riportot, elemzést, esszét írt különböző médiafelületekre. 2007 óta publikál szakmai orgánumokban, hazai tudományos konferenciák gyakori előadója. Az MKTT médiaelméleti szekciójának tagja és az IASPM magyar szekciójának alelnöke.

Bodó Balázs

Bodó Balázs - Zenei Hálózatok

Közgazdász, Fulbright vendégkutató a Stanford Egyetemen, a Stanford Center for Internet and Society Fellow-ja, a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, Média Oktatási és Kutató Központ kutatója, oktatója. 2001 óta a tanít a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszékén internetmédiával, az online világ gazdaságtanával kapcsolatos tárgyakat. Kezdetektől fogva tagja a mai [origo]-t tervező majd megvalósító MATÁV Tartalom Projektnek, később a Vizsla kereső, a Travelport, a Pepsi Sziget online szolgáltatások szolgáltatásmenedzsere. Számos internetes kutatás-fejlesztési projekt tagja vagy vezetője. Szakterülete a szerzői jogi kalózkodás, online feketepiacok, online társas termelő hálózatok, digitális közjavak. A Szerzői Jogi Szakértő Testület tagja.

Gelegonya Edina

Gelegonya Edina - Zenei Hálózatok

Az SZTE BTK-n szerzett kommunikáció–történelem szakos diplomát. Kutatási és érdeklődési területe a popkultúra és a médiaelméletek. A 2009/2010-es tanévben külsősként besegített egy, a zenekritika műfajával foglalkozó szemináriumon. Jelenleg ösztöndíjas egy megyei önkormányzat sajtórészlegén, emellett 2008 nyara óta ír a Quart.hu online zenei lap számára, elsősorban lemez- és koncertkritikákat. Ha teheti, éjjel-nappal popzenét hallgat.

Greff András

Greff András - Zenei Hálózatok

A Magyar Narancs kulturális rovatának szerkesztője. Diplomáját az ELTE BTK filmtörténet és művészettörténet szakán szerezte meg, érdeklődési területei a midcult film, a zene és az irodalom. Írásai eddig a Magyar Narancs mellett többek között a Filmvilág, a Mozinet és az Ahet.ro hasábjain jelentek meg.

Gyulai Attila

Gyulai Attila - Zenei Hálózatok

A Political Capital Institute igazgatója. Kommunikáció, majd politológia szakon végzett, doktori tanulmányokat folytatott az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetében, valamint jelenleg is PhD-hallgató az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában. Kutatási területei: diszkurzív politikatudomány, a kormányzás értelmezései, Paul de Man politikaelmélete. Megbízott oktatóként politikatudományi kurzusokat tartott az ELTE ÁJK-n, a Bibó István Szakkollégiumban, a Rajk László Szakkollégiumban. Írásai tanulmánykötetekben, a Politikatudományi Szemlében és a Századvégben jelentek meg.

Havadi Gergő

Havadi Gergő - Zenei Hálózatok

A berlini Freie Universität, Osteuropa-Institut ösztöndíjas doktori kutatója. 2002-ben végzett az ELTE TáTK Szociológia szakán, 2008-ban ugyanitt a Szociológiai Tanszéken teljesítette a Szociológia Doktori Iskola abszolutóriumát. Jelenleg a Freie Universität, Osteuropa-Institut ösztöndíjas doktori kutatójaként dolgozik doktori disszertációján magyar jazztörténet és -szociológia témában. Fő kutatási területe a 20. század második felének társadalomtörténeti kutatása. Ezen belül elsősorban a fogyasztástörténet – kiemelt figyelmet fordítva a szórakozási szokások leírására –, ifjúsági, bűnözői, zenei szubkultúrák, identitáscsoportok vizsgálata főként mikrotörténeti metodikán, esettanulmányokon keresztül. Tanulmányai a Korall és a FONS folyóiratokban, illetve szerkesztett kötetekben jelentek meg.

Ilg Barbara

Ilg Barbara - Zenei Hálózatok

A PTE BTK Nyelvészeti Tanszéke Kommunikációs Doktori Iskolájának PhD-hallgatója. 2004-ben diplomázott a Pécsi Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom, valamint kommunikáció szakokon. Egyetemi évei alatt Erasmus ösztöndíjas volt a Padovai Tudományegyetem Politikatudomány tanszékén, valamint a Pro Renovanda Culturae Alapítvány ösztöndíja segítségével szociálpszichológiai kutatásokat folytatott a padovai egyetemen. 2004-ben felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem Nyelvészeti Tanszékén indított Kommunikációs Doktori Programba. 2007 és 2008 között főiskolai tanársegédként dolgozott a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán kommunikáció és médiatudomány szakon, 2008-tól pedig óraadó a Budapesti Kommunikációs Főiskolán, valamint a Budavári Labirintusban idegenvezető és programszervező. Előadásai és szemináriumai leginkább a tömegkommunikáció-elmélet és a szociálpszichológia tudományterületeit ölelik fel. Doktori disszertációjában a trianoni békeszerződés szociális reprezentációit vizsgálja a korabeli és a jelenlegi nyomtatott sajtóban. Szociálpszichológiai kutatásai a Pécsi Tudományegyetem tanulmánykötetében és a Budapesti Kommunikációs Főiskola köteteiben jelentek meg.

Izsó Balázs

ib.su.co.hu

Izsó Balázs - Zenei Hálózatok

Az Impulsecreator.hu szerkesztője. Tanulmányai helyett a hobbijával töltött temérdek idő ellenére sikerült mérnök-informatikus diplomát szereznie a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 1999 óta szerkesztője, szerzője és fotósa a basszusnehéz zenék és az urbánus kultúra hazai gyűjtőportáljaként jegyzett Impulsecreator magazinnak – feltéve, hogy talál rá időt, miközben IT biztonsági tanácsadóként próbálja boldogabb hellyé tenni a világot, illetve megteremteni egzisztenciáját.

Kacsuk Zoltán

Kacsuk Zoltán - Zenei Hálózatok

A Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének Szociológia Doktori Iskolájának PhD-hallgatója. Továbbá egyetemi tanársegéd a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék Média Oktatási és Kutató Központjában. 2003-ban végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem szociológus–közgazdász szakán. Négy éven keresztül volt a Társadalomelméleti Kollégium tagja. Korábban a Központi Statisztikai Hivatalban dolgozott. Négy évig részt vett a Replika című folyóirat szerkesztésében, jelenleg az EastBound című online folyóirat szerkesztője. Egyik fő érdeklődési területe az ifjúsági szubkultúrák világa.

Kiss Tibor Noé

Kiss Tibor Noé - Zenei Hálózatok

Újságíró, szerkesztő. A MÚOSZ Bálint György újságíró-iskolájának elvégzése (1995) után a PTE BTK-n államvizsgázott szociológiából (2007), jelenleg újságíróként dolgozik. A Szoc.reál nevű tudományos-kulturális periodika főszerkesztője volt, jelenleg a focitipp.hu honlapot szerkeszti. Zenekritikái, koncertbeszámolói többek között a Magyar Narancsban és a pozsonyi Új Szó nevű napilapban jelentek, jelennek meg. 2010-ben jelent meg Inkognitó című regénye az Alexandra Kiadónál. Szabadidejében utazik, sétál, olvas, zenét hallgat és futballozik.

Kovács Balázs

kbalazs.periszkopradio.hu

Kovács Balázs - Zenei Hálózatok

A PTE MK Média- és Alkalmazott Művészeti Intézetének egyetemi tanársegéde, az ELTE BTK Esztétika Tanszékének doktorjelöltje. Filozófus és médiaművész, a pécsi Periszkóp Rádió vezetője, az Ott digitális művészeti alkalmi folyóirat szerkesztője. Elektronikus zenei alkotóként hangperformanszokat, kísérleti dj-szetteket, interaktív installációkat mutat be kiállítások, színi- és táncművészeti előadások keretében. Írásai tematikus kiadványokban (Médium-hang-esztétika, Symposion, Avantgárd: underground: alternatív – Popzene, művészet és szubkulturális nyilvánosság Magyarországon) jelennek meg a digitális zene és szonifikáció tárgykörében.

Kriza Bori

Kriza Bori - Zenei Hálózatok

Szociológus, dokumentumfilm-rendező. Szociológusként végzett az ELTE-n, tanult a Közép-Európai Egyetemen, valamint a párizsi Sciences Po-n. Jelenleg az ELTE Szociológia Intézetében dolgozik mint oktató és a RECON (Reconstituting Democracy in Europe) európai demokráciákat elemző nemzeközi projekt kutatója. Számos társadalomtudományi kutatásban vett részt, dolgozott többek között az MTA, KSH, Közép-Európai Egyetem, EU Agency for Fundamental Rights által koordinált projektekben. Főbb érdeklődési területei: radikális jobboldali politikai pártok és ideológiák Európában, nemzeti mítoszok, identitás és kollektív emlékezet. Több tudományos publikációja jelent meg magyar és angol nyelven, rendszeresen közöl cikkeket, riportokat a magyar sajtóban. Az elmúlt években elnyerte a francia kormány, a Collegium Budapest, valamint a German Marshall Fund ösztöndíját. 1999 óta több társadalmi-politikai témájú díjnyertes magyar dokumentumfilmben közreműködött mint szerkesztő, riporter (Almási Tamás: Valahol otthon lenni, Gellér-Varga Zsuzsanna: Szomszédok voltak, Németh Gábor Péter: Végállomások). 2007-ben készült el első önálló dokumentumfilmje Dübörög a nemzeti rock címmel, melyet az elmúlt években számos nemzetközi fesztiválon és nyilvános vetítésen mutattak be.

L. Varga Péter

L. Varga Péter - Zenei Hálózatok

Az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa. A Prae irodalmi és irodalomtudományos folyóirat szerkesztője. Pécsen végzett 2006-ban magyar és kommunikáció szakon, majd 2006 és 2009 között a PTE és az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának hallgatója volt. Disszertációját 2009-ben védte meg, azóta az ELTE-n tanít. Önálló kötete A metamorfózis retorikái címmel 2009-ben jelent meg a JAK-nál. Kollégáival közös metálzenei blogja: scriptum-metallum.prae.hu.

Patakfalvi Czirják Ágnes

Patakfalvi Czirják Ágnes - Zenei Hálózatok

A PTE BTK Kultúratudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója. Szociológia–kulturális antropológia szakon végzett 2007-ben, a Babes–Bolyai Tudományegyetemen, majd ugyanott komplex kultúrakutatás mesterszakon folytatta tanulmányait. Érdeklődési területei közé tartoznak az ifjúsági és zenei szubkultúrák, valamint a városantropológia. Szabadidejében, ha teheti, utazgat, film- és könnyűzenei fesztiválokra látogat.

Pulay Gergő

Pulay Gergő - Zenei Hálózatok

A CEU Department of Sociology and Social Anthropology PhD-hallgatója. A PTE kommunikáció és szociológia szakjainak elvégzése után a Közép-Európai Egyetem Szociológia és Szociálantropológia tanszékén szerzett diplomát, majd doktori tanulmányait is itt folytatta a Marie Curie SocAnth program ösztöndíjasaként. Doktori kutatása az etnicitás, városi marginalitás és populáris kultúra összefüggéseire irányul Bukarest egy külső kerületében. Írásai többek közt a Szoc.reál, az Anthropolis, az anBlokk, a Regio, a Replika és a Romani Studies folyóiratokban, valamint tanulmánykötetekben jelentek meg.

Rónai András

www.quart.hu

Rónai András - Zenei Hálózatok

A Quart.hu szerkesztője. Filozófusi és magyar szakos diplomáját az ELTE BTK-n szerezte meg, majd a Debreceni Egyetem doktori iskolájában tanult filozófiát. 2001 óta az Ultrahang.hu oldal munkatársa, részt vett az Ultrahang Alapítvány fesztiváljainak megszervezésében is. 2007 óta a Quart.hu szerkesztője. Könyvkritikái és filozófiai írásai az ÉS-ben, folyóiratokban, tanulmánykötetekben jelentek meg. A Magyar Fenomenológiai Egyesület alapító tagja, az Aspecto folyóirat szerkesztője. Filozófiai kutatási területe a kifejezés fenomenológiája; zenei érdeklődési területe folyamatosan tágul.

Székely Levente

www.excenter.eu

Székely Levente - Zenei Hálózatok

Az Excenter Kutatóközpont kutatási igazgatója. Szociológus és statisztikus, tanulmányait az ELTE Társadalomtudományi és Bölcsészettudományi Karán végezte, jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem doktori programjának végzős hallgatója. Korábban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő Információs Társadalom és Trendkutató Központban (ITTK) dolgozott kutatóként, megfordult neves piackutató intézetnél. Miután 2005-ben megnyerte az Új Ifjúsági Szemle publikációs pályázatát, folyamatosan jelennek meg írásai, 2007-től felkérik az „Ifjúság és társadalom” rovat vezetésére, 2009-től a lap társfőszerkesztője. Civil delegáltként szerepet vállal a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsában (GyIA), tagja az Ifjúsági Szakértők Társaságának (ISZT). Korábbi szerkesztője az Információs Társadalom folyóirat konferenciarovatának, az Infinit portál és hírlevél több rovatának. Közel 40 tudományos publikáció (folyóiratcikkek, könyvfejezetek, jelentések) és több mint 30, főként online cikk önálló, vagy társszerzője. Kutatási területei: kultúrafogyasztás, médiafogyasztás, új média, ifjúságügy, oktatásügy, információs társadalom.

Szervác Attila

Szervác Attila - Zenei Hálózatok

Zeneszerző, szabad szoftver aktivista és Debian közreműködő. Az Linux-felhasználók Magyarországi Egyesületének elnökhelyettese, a Creative Commons Hungary Magyarország Egyesület elnökségi tagja. Munkáit főként a Mutopia, az International Music Score Library és SourceForge oldalakon publikálja.

Tófalvy Tamás

Tófalvy Tamás - Zenei Hálózatok

Kultúrakutató, kommunikációs szakújságíró, szerkesztő. A BME GTK Kommunikáció és Médiatudomány mesterképzésének vendégoktatója, az egyetem Filozófia és Tudománytörténet Tanszékének PhD-hallgatója, az IASPM magyar tagozatának elnöke. Korábban a párizsi Institut Nicod (ENS-EHESS-CNRS) PhD-hallgatója volt, részt vett az UQAM és a CEU posztgraduális kurzusain is, tanított a PTE BTK-n is, több hazai és nemzetközi konferencia előadója volt. Tanulmányai, esszéi, kritikái eddig többek között az Annals of the New York Academy of Sciences, a Replika, a BUKSZ, a Magyar Pszichológiai Szemle, a Literatura, a Helikon, az Információs Társadalom, az Élet és Irodalom és a Magyar Narancs hasábjain, valamint tanulmánykötetekben jelentek meg. Kutatásai mellett kommunikációs és médiaszakmai újságíróként, szerkesztőként dolgozik, több száz szakcikke jelent meg a Kreatív, a Kreatív Online, az eMasa, a Lapkiadás és Médiapiac, a Magyar Reklám, valamint a Figyelő című lapokban.

Vályi Gábor

Vályi Gábor - Zenei Hálózatok

Kultúrakutató és DJ. A BME GTK oktatójaként a rögzített zene kultúrtörténetéről, szubkulturális gazdaságokról tanít. Doktori fokozatát a londoni Goldsmiths College (University of London) Szociológia Tanszékén szerezte meg; disszertációját lemezgyűjtők egy transznacionális közösségének működéséről írta. Amikor nem a könyvek és a billentyűzet fölött görnyed, poros pincékben, vidéki garázsokban és reménytelen bolhapiacokon turkál a lemezek között. Kis hazánk és a nagyvilág számos jelentéktelen településének szinte nem is létező becsületvesztői mellett megjárta lemeztáskáival New York, London, Párizs, Berlin és Szarajevó ismert klubjait is. Ha hagyják, hip hop, funk, afro-latin, jazz, techno vagy pszichedelikus rock lemezekkel égeti porig az erősítőket.

Vitos Botond

www.vitos.tv

Vitos Botond - Zenei Hálózatok

A Melbourne-i Monash egyetem doktori hallgatója. Az ELTE TÁTK-n szerzett kulturális antropológusi diplomát, szakdolgozatában a csehországi psytrance színtér sajátosságait tárgyalta. Érdeklődési területei elsősorban az elektronikus tánczenei kultúra vizsgálata, a drogfogyasztás kulturális és rituális kontextusai, valamint a zene és technológia összefüggései. Szabadidejében megrendezett fotóval foglalkozik.

Wizner Balázs

Wizner Balázs - Zenei Hálózatok

Szociológus, író, zeneszerző, a Metaforum Film vezető producere. 10 éven át dolgozott kutató szociológusként roma integráció, kisebbségpolitika és civilszervezeti szféra területen. 2004-ben megalapította a Metaforum Film Stúdiót, mely rövid idő alatt a szociális problémák iránt érdeklődő fiatal magyar filmrendezők fontos bázisává vált. A produceri munka mellett a filmkészítés alkotói folyamatában is részt vesz rendezőként, dramaturgként, illetve (képzett zenész lévén) zeneszerzőként. Jelentősebb produceri munkái: Magyar vagyok? Nem annak születtem (tolerancia-médiakampány, 2009), Dübörög a nemzeti rock, rendező: Kriza Bori, 2007, Zsinagógát vegyenek, rendező: Gellér-Varga Zsuzsanna, 2006, Végállomások, rendező: Németh Gábor Péter (2005), Szomszédok voltak, rendező: Varga Zsuzsanna (2005). Továbbá a Kínai gyors c. dokumentumfilm-sorozat rendezője (2008) és a Dübörög a nemzeti rock dramaturgja. Két regényt írt, A.N. – Az Argentin Nő (JAK Kiadó, 2005), és A pilóta (Budapest, Möbius Science Fiction, 2000) címmel, valamint A palacsinta hangja (cigány gyermekek írásainak gyűjteménye, Palatinus Kiadó, 1999) szerkesztője.